Önceki Sayfaya Git

E-ticaret ve Tarihçesi

Bilişim çağı ile birlikte insanların gereksinimlerini karşılama metotları da değişti. Alışveriş yöntemleri geleneksel tarzdan sanal mağazalara kaydı. Bu durum elektronik ortamda ticareti doğurdu. 1995 yılı itibariyle internet kullanımının hızla artmasıyla e-ticaret kavramı gündeme geldi. Şirketler tarafından yoğun kullanımı ise 1996 yıllarına denk gelir. İnternetin sunduğu hız ticareti de bu platforma taşıdı. E-ticaret tam olarak ürün ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme eylemlerinin bilgisayar üzerinden gerçekleşmesidir. Elektronik ticaretin araçları alıcı ile satıcı arasındaki süreci kolaylaştırıcı her türlü telefon, faks, elektronik ödeme, para transferi, internet gibi ortamların bütünüdür. Ancak internet üzerinden ses, görüntü, metin yazılımı vb. durumlara aynı anda hem hızlı hem maliyeti çok daha düşük bir şekilde ulaşılır. İnternet üzerinden ticaretin büyümesini gelişmesini arttıran birçok etmen vardır. Bunların başında nüfusun büyüklüğü, internet kullanımı, ödeme sistemleri, lojistik gelişmişlik öne çıkan noktalar arasında beliriyor. Türkiye bu manada avantajlı bir konuma sahiptir. Ülkemizde internet abone sayısı 19 milyon iken internet kullanıcı sayısı 50 milyona ulaşmış durumdadır. Türkiye şu anki haliyle 36 milyon internet kullanıcısı ile beraber Avrupa’nın 6. büyük internet nüfus hacmine sahiplik eder. Genç nüfuslu olmamız hızla gelişen teknolojiye kolay ayak uydurmamızı ve bilgi teknolojilerinin gelişimine ön ayak olmamızı sağlıyor. Bunların yanısıra e-ticaretin ilerleyişi için lazım gelen lojistik ve bankacılık sektörleri birçok ülkeye nazaran ülkemizde daha gelişmiş vaziyettedir. Günümüzde kargoların çoğu ortalama 48 saat içinde kargo teslim işlemini tamamlar. Neredeyse kişi başına iki kredi kartı düşecek şekilde ülkemizde kart kullanımı yaygındır. Online alışverişlerde tercih edilen ödeme tiplerinden biri olan kredi kartı e-ticaret oluşumunun önünü açıyor. 2011 yılıyla birlikte Türkiye’de sanal mağaza pazarı 22 milyar tl hacim sağladı. Alışveriş sektörü ile reklamcılık da önemli bir pay alırken Türkiye’de 2011 yılında 360 milyon euro değerinde reklam harcaması yapılmıştır. Dünyada ise e-ticaret potansiyelinin başını İspanya, Fransa, İtalya, Rusya Brezilya, Meksika ve Polonya çekiyor. Global düzlemde dünyada e-ticaret hacmi 2011 yılında 900 milyar dolar iken, 2012’de bu rakam 1 trilyon doları bulmuştur.